INTRO

Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Edgard Vreuls. Ik werd in 1947 in Amsterdam geboren en studeerde daar theologie, piano, schoolmuziek en muziekwetenschap. Naast lessen op scholen en op de muziekschool begon ik in de jaren 80 met een eigen muziekpraktijk, die in 1989 werd aangemeld bij de Kamer van Koophandel onder de naam M.I.E.V. Aanvankelijk stonden deze letters voor MuziekInstituut Edgard Vreuls, maar het lespakket werd spoedig uitgebreid met cursussen op het gebied van bijbelwetenschappen en andere culturele onderwerpen. Tot de activiteiten behoort ook het uitgeven van eigen werk en dat van leerlingen en ex-leerlingen, zowel teksten als composities.

juli2016 077llTot 2013 was Van Breestraat 148 te Amsterdam het centrum van deze activiteiten. In 2013 kocht ik samen met mijn partner een pand in Wehl, een dorp gelegen in de Liemers, onder de rook van Doetinchem. Een oude drukkerij annex garage werd verbouwd tot een lesruimte, waarbij ook plaats is om kleinschalige concerten te geven voor een publiek van circa 40 personen. Dit zaaltje kreeg – met een knipoog – de naam Paviljoen 3. Het werd in het kader van ‘Wehl 200 jaar Nederlands’ ingewijd met een viertal concerten. Bovendien biedt het pand in Wehl veel logeerruimte, zodat het ook mogelijk is cursussen te geven van meerdere dagen, waarbij de deelnemers blijven overnachten, bijvoorbeeld voor een lang weekend of een hele week.

De tijd van serieuze en langdurige cursussen lijkt momenteel voorbij. Het heeft mij ertoe gebracht, een deel van mijn cursusmateriaal in een andere vorm te presenteren, bijvoorbeeld als lezingen. Toch blijf ik mij inzetten voor gedegen studie, ook voor amateurs. Mijn publicaties kunnen daartoe een bijdrage leveren. Daarom zijn de meeste publicaties gratis als PDF-file te downloaden. Een overzicht vindt u onder het hoofdje Publicaties. Een deel ervan is het resultaat van gegeven cursussen en ligt gereed om daarvoor weer gebruikt te worden. Maar ook als ik u niet tot een cursus kan verleiden, hoop ik dat de publicaties, zowel van mijn eigen werk als dat van anderen, u veel lees- en speelplezier zal bezorgen.

IMG_5364b

Van Breestraat 148, Amsterdam

juni2016b 040

Paviljoen 3, Grotestraat 19a, Wehl