INTRO

Helaas heb ik de droeve plicht te melden dat Edgard op 10 september 2017 overleden is.

 

Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Edgard Vreuls. Ik werd in 1947 in Amsterdam geboren en studeerde daar theologie, piano, schoolmuziek en muziekwetenschap. Naast lessen op scholen en op de muziekschool begon ik in de jaren 80 met een eigen muziekpraktijk, die in 1989 werd aangemeld bij de Kamer van Koophandel onder de naam M.I.E.V. Aanvankelijk stonden deze letters voor MuziekInstituut Edgard Vreuls, maar het lespakket werd spoedig uitgebreid met cursussen op het gebied van bijbelwetenschappen en andere culturele onderwerpen. Tot de activiteiten behoort ook het uitgeven van eigen werk en dat van leerlingen en ex-leerlingen, zowel teksten als composities.

juli2016 077llTot 2013 was Van Breestraat 148 te Amsterdam het centrum van deze activiteiten. In 2013 kocht ik samen met mijn partner een pand in Wehl, een dorp gelegen in de Liemers, onder de rook van Doetinchem. Een oude drukkerij annex garage werd verbouwd tot een lesruimte, waarbij ook plaats is om kleinschalige concerten te geven voor een publiek van circa 40 personen. Dit zaaltje kreeg – met een knipoog naar Paviljoen 3 van het voormalige Wilhelmina-Gasthuis – de naam Paviljoen 3. Het werd in het kader van ‘Wehl 200 jaar Nederlands’ in 2016 ingewijd met een viertal concerten. Bovendien biedt het pand in Wehl veel logeerruimte, zodat het ook mogelijk is cursussen te geven van meerdere dagen, waarbij de deelnemers blijven overnachten, bijvoorbeeld voor een lang weekend of een hele week.

Naast deze cursussen presenteer ik een deel van het cursusmateriaal in een serie lezingen. Die vinden plaats in Paviljoen 3 te Wehl. Een gedegen studie van meerdere bijeenkomsten, ook voor amateurs, behoort ook nog steeds tot mijn doelstellingen. Mijn publicaties kunnen daartoe een bijdrage leveren. Daarom zijn de meeste publicaties gratis als PDF-file te downloaden. Een overzicht vindt u onder het hoofdje Publicaties. Een deel ervan is het resultaat van gegeven cursussen en ligt gereed om daarvoor weer gebruikt te worden. Maar ook als ik u niet tot een cursus kan verleiden, hoop ik dat de publicaties, zowel van mijn eigen werk als dat van anderen, u veel lees- en speelplezier zal bezorgen.

 

LAATSTE NIEUWS:

in januari 2017 hebben wij besloten, onze activiteiten in Wehl te concentreren. Het MIEV te Amsterdam wordt gesloten. Het is het einde van een gedenkwaardig tijdperk, niet alleen voor mij maar ook voor alle cursisten die ik in de afgelopen 27 jaar in de Van Breestraat mocht ontvangen. Maar de toenemende belangstelling van de mensen in Wehl en omgeving maken het mij schier onmogelijk, op twee plaatsen mijn werk goed te doen. Bovendien heeft een aantal van de cursisten die in Amsterdam op cursus kwamen, de weg naar Wehl reeds gevonden. Hierbij mijn dank voor de fijne jaren en het vertrouwen.

Edgard.

 

juni2016b 040

Paviljoen 3, Grotestraat 19a, Wehl