STEDEN VAN EUROPA

 

Het organiseren van een aantal groepsreizen, voorafgegaan door een gedegen inleiding, hebben geresulteerd in een uitgebreid dossier over drie belangrijke steden van Europa: Rome, Wenen en Berlijn. Dit materiaal kan op verschillende manieren worden aangewend, bijvoorbeeld als voorbereiding op een bezoek aan één van deze steden, of als verdieping voor een studie van de cultuur van Europa.

Een aantal onderwerpen is als aparte lezing voorhanden. Op dit moment zijn dat:

  • De obelisken van Rome.

Rome is de stad met de meeste obelisken. Een aantal ervan had al een roemrijk verleden in Egypte, een aantal is in Italië zelf vervaardigd ter ere van de Romeinse keizers. Ze zouden in vergetelheid zijn geraakt, als de pausen van de renaissance er niet een nieuwe betekenis aan hadden gegeven.

Over dit onderwerp is in 1998 van mijn hand een publicatie verschenen onder de titel: De obelisken van Rome en hun voorgeschiedenis (zie tekstpublicaties op deze site). Deze publicatie volgt de indeling van Eversen per obelisk, terwijl in de cursus een chronologische volgorde zal worden aangehouden.

  • Renaissance in Rome.

Rome was in de 15e eeuw niet de meest voor de hand liggende stad voor de nieuwe stijl, die Renaissance wordt genoemd. Daarvoor was een burgerlijk, onafhankelijk Florence meer geëigend. Rome werd gedomineerd door het pauselijk hof, en de nieuwe stroming was daarmee afhankelijk van het initiatief en het goedvinden van de betreffende paus. Daarom staan er in deze cursus twee gebouwen centraal, die nauw verbonden zijn met de pauselijke hofhouding: de Sixtijnse kapel en de nieuwe Sint Pieter.