SEIZOEN 2016-2017

Wanneer er voldoende belangstelling is voor een cursus of een lezing, wordt die op het programma gezet.

Men kan zich natuurlijk ook als groep aanmelden voor één van de vermelde onderwerpen.

De lestijden worden in overleg vastgesteld, mede afhankelijk van vakanties, jaarroosters en wat dies meer zij.

De groepsgrootte bedraagt minimaal vier personen, het maximum is afhankelijk van het onderwerp en van de capaciteit van de lesruimte.

Alle geplande activiteiten zullen op deze pagina worden vermeld.

Vanaf januari 2017 staan de volgende lezingen gepland:

  • van hiërogliefen tot alfabet.

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de menselijke beschaving was de uitvinding van het schrift. Wij zijn gewend een alfabet te gebruiken, maar voor het vastleggen van teksten zijn ook andere manieren mogelijk. In kort bestek komen de Egyptische hiërogliefen en het Lineair B aan bod. De meeste aandacht gaat echter uit naar de ontwikkeling van het alfabet.

  • het eerste scheppingsverhaal.

Het is het eerste hoofdstuk in de bijbel (Genesis 1:1-2:1), maar waarschijnlijk is het in rangorde het tweede scheppingsverhaal. Aan de hand van beelden uit de Babylonische scheppingsmythe schetst de schrijfster van dit verhaal dat in beginsel alles ‘zeer goed’ is.

  • het Te Deum en andere vroege hymnen.

De Latijnse kerk was vrij laat met het schrijven van christelijke gezangen. De eerste hymnen verschijnen pas aan het eind van de vierde eeuw. De langste hiervan is het Te Deum, waarvoor zelfs een ontstaansdatum van begin zesde eeuw wordt genoemd. Als we de teksten juist interpreteren (met name bij het Te Deum schort hier het een en ander aan) kunnen deze hymnen ons veel leren over het vroege christendom, over de ontwikkelingen van de muzikale vormen en over de politieke situatie aan het eind van het Romeinse keizerrijk.

Behalve cursussen organiseert het MIEV in Paviljoen 3 ook concerten. Het programma is te vinden op de website van Paviljoen 3:
www.paviljoen3wehl.nl

Het MIEV onderhoudt ook contacten met
Galerie Orso d’Oro, Grotestraat 15 te Wehl:
www.orsodoro.nl

en met harpstudio De Troubadour Harpen, Grotestraat 21, Wehl:
http://www.detroubadourharpen.nl