TEKSTUITGAVEN

Edgard Vreuls: Bach’s Kunst der Fuge. Deel 1: Schema’s en Thema’s
Een overzicht van het door Bach gebruikte materiaal en uitgebreide schema’s verduidelijken de opbouw van dit complexe werk.
ISBN 978-90-74359-15-3
53 pag.
2001
€ 19,20

Deze uitgave is hier gratis te downloaden als pdf-bestand.
Kunst der Fuge deel 1

Edgard Vreuls: Bach’s Kunst der Fuge. Deel 2: Toelichting en commentaar
Een inleiding over de begrippen “fuga” en “canon”, de ontstaansgeschiedenis van de Kunst der Fuge en een bespreking van de fuga’s en canons afzonderlijk.
ISBN 978-90-74359-16-0
70 pag.
2002
€ 10,50

Deze uitgave is hier gratis te downloaden als pdf-bestand.
Bach Kunst der Fuge deel 2

Edgard Vreuls: Constantijn en het Te Deum
Een verhandeling over de invloed van Constantijn de Grote op het christendom en wat de hymne Te deum ons daarover te vertellen heeft.
ISBN 978-90-74359-01-6
27 pag.
1991
€ 6,50

Deze uitgave is hier gratis te downloaden als pdf-bestand.
Constantijn en het Te Deum
D
eutsche Version:
Frühe hymnen

Edgard Vreuls: Early latin christian hymns
Constantinus and the Te Deum
Oorspronkelijke titel: Constantijn en het Te Deum. Engelse vertaling: Michael Corner. ISBN 978-90-74359-05-4
43 pag.
1995
€ 7,-

One can download the text here for free as a PDF file.
early latin christian hymns

Edgard Vreuls: Harmonieleer I, van Binchois tot Palestrina
Een twaalftal analyses en compositie-opdrachten om inzicht te krijgen in de werkwijze van de componisten uit de Renaissance.
ISBN 978-90-74359-12-2
45 pag.
1999
€ 12,25

Deze uitgave is hier gratis te downloaden als pdf-bestand.
harmonieleer deel 1

Edgard Vreuls: Harmonieleer II, van Peri tot Brahms
Een twaalftal analyses en compositie-opdrachten om inzicht te krijgen in de werkwijze van de componisten van de barok en de klassieke periode. Een dubbeldikke uitgave.
ISBN 978-90-74359-14-6
73 pag.
2001
€ 18,-

Deze uitgave is hier gratis te downloaden als pdf-bestand.
harmonieleer deel 2

Edgard Vreuls: De obelisken van Rome en hun voorgeschiedenis
Over de betekenis van obelisken voor farao’s, keizers en pausen.
ISBN 978-90-74359-13-9
54 pag.
1998
€ 7,90

Edgard Vreuls: Over muziekonderwijs en transcendentie
Wat voor waarden probeert het muziekonderwijs op scholen bij te brengen en waarom is dat gedoemd te mislukken. Een vergelijking met het godsdienstonderricht dringt zich op.
ISBN 978-90-74359-06-1
33 pag.
1975 [1993]
€ 4,50

Edgard Vreuls: Lessen over de vrouw
Teksten uit de Egyptische wijsheidsboeken van Ptahhotep en Anii en mededelingen uit de dodenboeken met betrekking tot het gedrag tegenover vrouwen.
ISBN 978-90-74359-10-8
33 pag.
1979 [1998]
€ 4,50

Edgard Vreuls: Een Nederlandse Hagada voor Sederavond
De tekst van de viering voor het joodse Pasen opnieuw bewerkt.
ISBN 978-90-74359-11-5
39 pag.
1998
€ 6,-

Deze uitgave is hier gratis te downloaden als pdf-bestand.
een Nederlandse Hagada voor Sederavond

Edgard Vreuls: De allermooiste gedichten, die van Salomo
Een nieuwe vertaling van het Hooglied. Het Hooglied van Salomo uitgegeven in een eigentijdse vertaling en geïllustreerd met een nieuwe vorm van de oud-Hebreeuwse tekst.
ISBN 978-90-74359-22-1
2×40 pagina’s, A5 formaat
2002
€ 15,50

Edgard Vreuls: De faraolijsten van het Oude Egypte
De opsomming van Manetho vergeleken met de faraolijsten van Abydos, Sakkara en Turijn en met de dynastieën zoals die gepresenteerd worden door de bekende Egyptologen Wallis Budge en Gardiner, met het aantal regeringsjaren zoals die in de diverse lijsten worden vermeld.
ISBN 978-90-74359-27-6
22 pagina’s, 30 cm
2004
€ 7,50

Deze uitgave is hier gratis te downloaden als pdf-bestand.
de faraolijsten van het oude Egypte

Edgard Vreuls: Geografie van muzikaal Europa, Deel 1
Een reisgids door de muziekgeschiedenis van 1400 tot heden.
Deel 1: de 15e eeuw Aan de hand van een aantal muziektitels wordt de Europese geschiedenis beschreven. Deel 1 behandelt de periode van de opkomst van het Bourgondische rijk in de 14e eeuw tot de Frans-Italiaanse oorlogen rond 1500.
ISBN 978-90-74359-24-5
52 pagina’s
2002
€ 7,80

Deze uitgave is hier gratis te downloaden als pdf-bestand.
Geografie van muzikaal Europa deel 1

Edgard Vreuls: Geografie van muzikaal Europa, Deel 2
De Musica Nova van de 16e eeuw In dit deel komen de nieuwe tendenzen van de 16e eeuw in Italië« en het Iberisch schiereiland.
ISBN 978-90-74359-30-6
40 pagina’s
2006
€ 6,-

Deze uitgave is hier gratis te downloaden als pdf-bestand.
Geografie van muzikaal Europa deel 2

Edgard Vreuls: Componeren vanaf den beginne, deel 1: eenstemmigheid
Wie wil leren componeren kan op verschillende manieren te werk gaan. In deze uitgave volgen we een historische route: de compositie-opdrachten zijn ontleend aan muziekvoorbeelden die de geschiedenis ons aanreikt. Daarbij beginnen we in deel 1 bij de eenstemmig genoteerde composities van het gregoriaans en de troubadours. Deze cursus is daarmee tevens aan anthologie vanaf de vroegste muziek van West-Europa tot aan de late middeleeuwen.
ISBN 978-90-74359-00-9;
60 pagina’s
2011
€ 10,85

Deze uitgave is ook gratis te downloaden als een pdf-bestand.
componeren vanaf den beginne deel 1

Edgard Vreuls: Componeren vanaf den beginne, deel 2: meerstemmigheid
In dit deel volgen we de stappen die in de vroege middeleeuwen worden gezet via een meerstemmige uitvoeringspraktijk naar meerstemmige composities.
ISBN 978-90-74359-45-0
93 pagina’s
2011
€ 15,30

Deze uitgave is ook gratis te downloaden als een pdf-bestand.
componeren vanaf den beginne deel 2

Edgard Vreuls: Componeren vanaf den beginne, deel 3: vormen en technieken
In dit deel komen in de eerste plaats de ‘vaste vormen’ aan bod, zoals de rondeau en de virelai. Vanaf de 13 eeuw speelt ook de imitatie van de partijen een dominante rol, waarvan onze canon een eenvoudig aftreksel is.
ISBN 978-90-74359-46-7
98 pagina’s
2012
€ 15,30

Deze uitgave is ook gratis te downloaden als een pdf-bestand.
componeren vanaf den beginne deel 3

 

Edgard Vreuls: Ontstaan en ontwikkeling van het alfabet.

Van hiërogliefen en spijkerschrift naar een praktisch alfabet.

ISBN/EAN 978-90-74359-49-8; 64 pagina’s. 2017. € 10,–

Deze uitgave is ook gratis te downloaden als een pdf-bstand.

 

Michael Corner:  The Corner Treasury of Arcane and Neglected Philosophical Gems (of my own making).
ISBN 978-90-74359-47-4
48 pages
2016
€ 11,30

  • Gem #1: Neural spontaneity as the key of the origin of prenatal ans sleep in the animal kingdom. (In the beginning was the burst). 5 pages.
  • Gem #2: Freedom, will, mind & brain: finis (hurrah!) to a never-ending useless story, with some suggestions for a fresh start on a new and hopefully useful chapter. 4 pages.
  • Gem #3: The neurological basis of self-consciousness: phenomenological principles ans physiological constraints. 7 pages.
  • Gem #4: Just (!) another ‘just’ microtonal scale, derived from simple arithmetic operations. 1 page.
  • Gem #5: ‘(Epi)genetic’ control of development in humans and other sentient beings, with special reference to ‘identical’ twinning. 3 pages.
  • Gem #6: “Elementary, my dear Watson”, or how the application of Baconian ‘strong inference’ solved the problem of how afferent nerve fibers find and innervate their correct sensory targets: an exercise in scientific reasoning. 6 pages.
  • Gem #7: Time into space, space into time: architecture as frozen music. Gothic churches as unique ‘scores’ in stone for structured rhythmic, polyphonic and melodic sound patters. 14 pages.
  • Gem #8: The tragedy of human consciousnes. An underlying cyclicity in human, especially Western cultural evolution? 11 pages.

The ‘gems’ can separately be downloaded for free as a PDF-file.
Michael Corner Gem#1
Michael Corner Gem#2
Michael Corner Gem#3
Michael Corner Gem#4
Michael Corner Gem#5
Michael Corner Gem#6
Gem#7 will be published later
Michael Corner Gem#8